Polityka prywatności i RODO

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego www.sklepu.zyciejestdobre.pl.

 

Przetwarzanie Państwa danych osobowych powinno być zgodne z przepisami prawa, rzetelne i przejrzyste. Jest to jeden z elementów realizacji wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, powszechnie zwanego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych ("RODO").

Podczas kontaktów z Państwem, zbierzemy i będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe. Dane osobowe obejmują wszelkie informacje, dzięki którym możemy Państwa zidentyfikować jako konkretną osobę, np. imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.

Zależy nam na ochronie Państwa prywatności. Państwa dane osobowe zostaną przez nas wykorzystane zgodnie z ochroną danych i prywatności, w tym zgodnie z RODO.

 

Z niniejszego dokumentu dowiedzą się Państwo:

 • jakie dane osobowe zbieramy;
 • dlaczego zbieramy te dane;
 • jak je wykorzystamy;
 • jak długo będziemy je przechowywać;
 • kto jeszcze będzie miał do nich dostęp;
 • jak można się z nami skontaktować;
 • jakie przysługują Państwu prawa w związku z przechowanymi przez nas danymi osobowymi, w tym prawo do sprostowania, usunięcia i zapoznania się z dotyczącymi Państwa danymi.

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest "Życie jest dobre " sp z o.o. z siedzibą przy ul.Szczecińskiej 34, 73-108 Kobylanka, wpisaną do rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000744631 prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Kontakt z Administratorem w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwa pod adresem e-mail: admin@sklep.zyciejestdobre.pl lub poprzez przesłanie korespondencji na adres ul.Szczecińska 34, 73-108 Kobylanka.

 

CELE, PODSTAWA PRAWNA I CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Aby świadczyć usługi zgodnie z profilem działalności, Administrator przetwarza Państwa dane osobowe - w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem.

Poniżej znajdziecie Państwo wyszczególnione cele przetwarzania danych osobowych wraz z podstawami prawnymi.

 

1. Dane osobowe, które przetwarzamy w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem

 Podczas rejestracji w Konta i wypełniania formularza rejestracji prosimy o podanie poniżej wskazanych Danych Osobowych:

 • imię i nazwisko;
 • adres zamieszkania tj. ulica, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj;
 • adres poczty elektronicznej (e-mail);
 • numer telefonu komórkowego;
 • hasło

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy. Jeżeli zdecydują się Państwo podać również numer telefonu, uznajemy, że wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie również Państwa numeru telefonu- wtedy podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.

Dane przetwarzamy przez czas wykonywania umowy a po jej wykonaniu jeszcze do terminu przedawnienia roszczeń.

 

2. Dane osobowe , które zbieramy w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży

W celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • imię i nazwisko / firma przedsiębiorcy;
 • adres zamieszkania tj. ulica, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj;
 • adres poczty elektronicznej (e-mail);
 • numer telefony komórkowego;
 • numer NIP

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy. Jeżeli zdecydują się Państwo podać również numer telefonu, uznajemy, że wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie również Państwa numeru telefonu - wtedy podstawa prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielanej zgody.

Dane przetwarzane przez nas wykonywania umowy a po jej wykonaniu jeszcze do terminu przedawnienia roszczeń.

 

 3. Dane osobowe, które zbieramy w celu rozpatrzenia reklamacji

W celu rozpatrzenia reklamacji przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • imię i nazwisko / firma przedsiębiorcy;
 • adres zamieszkania tj. ulica, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj;
 • adres poczty elektronicznej (e-mail);
 • numer telefony komórkowego;
 • numer NIP

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy. Jeżeli zdecydują się Państwo podać również numer telefonu, uznajemy, że wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie również Państwa numeru telefonu - wtedy podstawa prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielanej zgody.

Dane przetwarzane przez nas wykonywania umowy a po jej wykonaniu jeszcze do terminu przedawnienia roszczeń.

 

4. Dane osobowe, które przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami

W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przetwarzamy dane osobowe imię i nazwisko / firma przedsiębiorcy:

 • imię i nazwisko / firma przedsiębiorcy;
 • adres zamieszkania tj. ulica, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj;
 • numer NIP

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes ( w tym przypadku interesem Administratora jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami w tym klientów i osób trzecich).

Dane przetwarzamy do terminu przedawnienia roszczeń.

 

5. Dane osobowe, które zbieramy w celu wykonywania usługi elektronicznej Newsletter

W celu wykonywania usługi elektronicznej Newsletter przetwarzamy takie dane jak:

 • adres poczty elektronicznej ( e-mail ).

Podstawa prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.

Dane przetwarzamy przez czas wykonywania umowy tj. do momentu rozwiązania - rezygnacji z zamówionej usługi Newsletter.

 

PRAWO WYCOFANIA ZGODY

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili możecie Państwo tę zgodę cofnąć - wedle własnego uznania.

Jeżeli chcieliby Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy wysłać maila bezpośrednio Administratorowi na adres : admin@sklep.zyciejestdobre.pl.

 

WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Państwa decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Państwa oczekiwania w zakresie korzystania z usług.

Aby zlecić usługę w serwisie, konieczne jest podanie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania oraz adresu e-mail- bez tego nie jesteśmy w stanie zawrzeć oraz wykonać umowy.

Aby mogli Państwo otrzymać fakturę za usługi, konieczne jest podanie wszystkich danych wymaganych prawem podatkowym, a zatem imienia i nazwiska lub firmy, adresu zamieszkania lub adresu siedziby, numeru NIP - bez tego nie jesteśmy w stanie prawidłowo wystawić faktury.

Aby móc się skontaktować z Państwem telefonicznie w sprawach związanych z realizacją usługi, konieczne jest podanie numeru telefonu - bez tego nie jesteśmy w stanie nawiązać kontaktu telefonicznego.

 

ODBIORCA DANYCH OSOBOWYCH

Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych.

Możemy na przykład zatrudnić usługodawców będących stronami trzecimi do wykonania zamówień, dostarczenia paczek, wysłania poczty tradycyjnej, analizowanie danych, aby ułatwić nam opracowanie, świadczenia i poprawę naszych usług, świadczenia usług wsparcia marketingowego, przetwarzania płatności kartą, prowadzenia badań, świadczenia usług na rzecz klienta o obsługi roszczeń. Wspomniane strony trzecie mają dostęp do danych osobowych potrzebnych do wykonania ich zadań, ale nie wolno im używać takich danych do innych celów. Możemy udostępniać Państwa dane osobowe podmiotem zewnętrznym, w tym policji oraz innym organom ścigania, upoważnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 

GDZIE BĘDĄ PRZETWARZANE PAŃSTWA DANE OSOBOWE

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru gospodarczego (EOG).

 

JAKIE PRAWA PAŃSTWU PRZYSŁUGUJĄ W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

W dowolnym momencie mogą Państwo wystąpić z żądania wykonania swoich praw:

 • prawa do sprostowania - mogą Państwo zgłosić do nas konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu, czy przetwarzaniu danych;
 • prawa do usunięcia danych - mogą Państwo złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania - mogą Państwo złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych, np. kwestionujesz prawidłowość przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać. Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania. Przepisy dopuszczają naliczanie opłat oraz proces windykacji (jeżeli jest to zasadne) mimo jednoczesnej realizacji prawa do ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawa dostępu do danych - mogą Państwo pozyskać informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy;
 • prawo do przeniesienia - maja Państwo możliwość przeniesienia przez nas danych bezpośrednio do innego administratora, jak również otrzymania kopii danych w ustrukturyzowanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego, w taki sposób, żebyś mógł samodzielnie przenieść dane do innego administratora.

Dodatkowo, jeżeli Państwa dane osobowe przetwarzamy za udzieloną zgodą, to mają Państwo prawo odwołać wydaną zgodę w dowolnym momencie . Odwołanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed jej odwołaniem.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROFILOWANIA

Na podstawie Państwa danych osobowych dokonujemy profilowania, czyli automatycznej oceny niektórych czynników osobowych. Dokonujemy profilowania, aby lepiej poznać Państwa preferencje i potrzeby w odniesieniu do naszych produktów i w efekcie zaproponować państwu lepiej dopasowaną ofertę. do profilowania wykorzystujemy dane o dokonanych przez Państwa wcześniej zakupach oraz aktywności na stronie internetowej naszego sklepu.

 

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl